Projecten

Projecten toegespitst op veranderingen en organisatie-,management-, team- en individuele functionele ontwikkeling. Ondersteuning in strategie ontwikkeling, beleidsvorming EN uitvoering. Pragmatisch “doe” aanpak incl. training en workshops. Basis vanuit SWOT,  INK model , NLP en Profiles, Adaptive Authenticiteit, anticipatie op verandering, groei en ontwikkeling.

 • 2022  MKB groothandel & webshop scale up & toekomstbestendigheid transitie organisatie /change management;
 • 2022 Outplacement; Loopbaan advies + ontwikkeling
 • 2021 Q3 MKB scale up & toekomstbestendigheid transitie organisatie op basis GAP analyse, B2C, B2B en Online;
 • 2020/2021 MKB management ondersteuning, risico spreiding en transitie begeleiding nieuwe BV structuur; bedrijfsopvolging PvA ondernemer;
 • Q3-4 2019 Interim: MKB management support organisatie groei & ontwikkeling; nieuwe organisatiestructuur, set up new company.
 • Q3 2019 Individueel Outplacement change programma & coaching
 • Q1 Q2 Q3 2019Management support & change management  “project future proof”, admin automation, crm implementation, e-commerce
 • Q3 2018-  Q1 2019 SME B2B/B2C; 5 phase  Strategy 2020 development & execution, Change management program, coaching
 • Q4 2017- Q2 2018 SME Change management future proof / management coaching
 • Q1- Q3 2017 : SME management support + diverse loopbaan ontwikkelingstrajecten
 • POP’s/LOP’s, teamoptimalisatie en prestatiemanagement binnen strategische context “lerende organisatie gericht op groei & ontwikkeling”
 • Q1-Q4 2015 : Organization development integrated metal producer
 • Q4 2014 : Benelux Market Entry Strategie Italian Manufacturer
 • Q3/Q4 2014 : GAP analyse, implementatie en uitvoering competentie management, coaching fuserende afdelingen ziekenhuisorganisaties;
 • Q1/Q2 2014 : Herstructurering Technische groothandel t.b.v. efficiency en procesverbetering; coaching directie.
 • Q4 2013: Management ondersteuning creatief bureau; Business Planning StartUp/ MT planning reporting.

"MKB Visie- en Strategie ontwikkeling 2020  incl. scenario-planning, plan van aanpak en verander management ondersteuning inherent aan de actuele en aanstaande ontwikkeling in markt & maatschappij".

Uitvoering: O.b.v. GAP-analyses, vanuit inzicht via management naar realisatie, uitzetten verandertraject en meehelpen in de staps-gewijze uitvoering/sturing/monitoring. Resultaat: future proof, vernieuwde structuur, administratieve herinrichting, transitie automatisering, CRM commercie +online, efficiency +35%!

"Onze huidige verkoopkantoren in de Benelux markt presteren onvoldoende. Omzetontwikkeling is teleurstellend. Sales & Account managers functioneren onvoldoende. Kosten van sales & marketing stijgen. Zorg voor efficiëntere effectievere verkoop organisatie, lagere kosten en positioneer organisatie identiteit en merk".

Uitvoering: Reorganisatie Benelux verkoop organisatie, kantoor Amsterdam en kantoor Brussel. Herinrichting structuur, herformulering commerciële beleidsvorming, sturing en coaching sales team, kostenbesparing 15% en omzettoename 30% (van 3 naar 4 miljoen, rendement + 10%) , Cultuurverschillen overbrugging.

"Ontwikkel commercieel beleid gericht op a) Benelux markt ontwikkeling en b) Europa (uitrollen verkoop resellers/distributie netwerk), ontwikkel interne- en externe organisatie, afstemming commercie,productie,financien. Bouw tot duurzaam concept."

Uitvoering: Commercieel plan: nationaal verkoop en distributie netwerk resulterend 30 GWLresellers. Pilot Schiphol, Alliantie Eneco. Vertegenwoordiging/distributeur/importeur in iedere EU markt. Succesvolle launch zowel nationaal als internationaal via resellers netwerk, tradeshows en media.

" Directie- Management ondersteuning, Interactieve coaching, Workshops & trainingen, management ontwikkeling"

Communicatie- , samenwerking verbeterstappen, synergetische besluitvorming; competentie management; Cognitieve vaardigheden, beroepsinteresse, persoonlijke ontwikkel- en verander trajecten, personal business coaching entrepreneurs, directie, teams- en individuele professionals.