Wie

Wie?

SOMMOS wordt gevormd door ervaringsdeskundigen en vakspecialisten.  SOMMOS is tevens gelieerd aan Adsom.  Eigenaar Mario Kruijsse is een inspirerende multi-linguele & -culturele ervaringsdeskundige als het gaat om strategische beleidsvorming en operationele uitvoering, verandermanagement, coaching en training. Als bruggenbouwer de sporen verdient in (internationale) commerciële functies en general management rollen gericht op groei en organisatie ontwikkeling. Vanuit een hands-on aanpak met focus op mens, marktbehoefte, proces, prestatie en resultaat.

Wat?

Duurzame verbetering van performances en resultaten door samen met u de meest effectieve organisatie en strategie te ontwikkelen EN helpen uitvoeren. Bewust maken van noodzaak tot anticiperen en voorbereiden op de “dag van morgen”. Het inzichtelijk maken van knelpunten en potenties, het creëren en optimaliseren van succesbepalende voorwaarden, het ontwikkelen van individuele functionele-,team-, management potenties. Het realiseren van draagvlak, doorvoeren van transities, (organisatie) wendbaarheid en focus ten behoeve van synergetische.

Waar?

Industry, Retail, Wholesale

Trade, E-commerce, B2C, B2B

MKB/SME’s, Start up

ICT, FMCG, Durables, Biotechnologie, Sustainability
Zorg & Welzijn, Non profit, GO’s/NGO’s

Individuele mentorship/coaching management en professionals.

Hoe?

Door het nemen van mede verantwoordelijkheid en eigenaarschap van het vraagstuk. Door analyse, advies EN uitvoering, training en coaching. Door integrale benadering en het leggen van verbanden tussen processen, afdelingen en mensen. Door kanteling en verandering. Door een quick scan, analyse, scenario planning en integrale benadering komt SOMMOS snel tot de kern. Door zelf actief te zijn op de werkvloer met pragmatische oplossingen voor vraagstukken gericht op het duurzaam verbeteren van performances, omzet, output, outcome en ebitda.

Benieuwd naar de mogelijkheden en kansen voor uw organisatie? Uw actuele vraagstuk vrijblijvend bespreken? Bel of mail naar SOMMOS voor een vrijblijvende afspraak.  Privacy & Voorwaarden